logo

... naša idea, Váš úspech ...

strojarstvo1

kolajove1

mkp štrukturálne analýzy

referencie1

 

SÍDLO SPOLOČNOSTI

MB idea SK, s.r.o.
Nová 134
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

 

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 52 078 591
DIČ: 2120883138
IČ DPH: SK2120883138

Zapísaná v OR OS Trenčín
odd. Sro, vložka č.37433/R

 

 

BANKOVÉ SPOJENIE

ČSOB a.s., pobočka Považská Bystrica

Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica

IBAN: SK79 7500 0000 0040 2653 3129

SWIFT: CEKOSKBX